Privacy

1. Hoe registreren wij uw persoonlijke gegevens?

1.1. Gegevens die u ons wil toevertrouwen

Wij registreren:

 • via het inschrijvingsformulier op "Mijn Bobbo.be": uw naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, land, wachtwoord en een manier om contact met u op te nemen (e-mail, telefoon, GSM of fax)
 • via de rubriek "Zoekertje plaatsen" van de site: de kenmerken van het onroerend goed dat u wil verkopen of verhuren
 • via de rubrieken "Te koop" of "Te huur" van de site: de zoekcriteria van het onroerend goed dat u wilt kopen of huren.

1.2. Gegevens die ons automatisch worden toegestuurd

Andere gegevens, die u ook aanbelangen, worden ons automatisch toegestuurd. Zo registreren wij via cookies:

 • uw taalkeuze
 • uw gebruiker-ID
 • uw wachtwoord

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verstuurd en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door Bobbo.be kan worden ontcijferd en dan nog alleen wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies laten u toe gemakkelijker te navigeren op onze site. Op die manier sluit u bijvoorbeeld uit dat u iedere keer de taal waarin u wilt surfen, moet instellen. U bent natuurlijk vrij om de installatie van deze cookies te weigeren. Wij registreren ook automatisch uw TCP/IP-adres, het merk en de versie van uw navigator en de laatst bezochte webpagina.

 

2. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

2.1. Algemene doeleinden

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:

 • om u de advertenties op onze website te kunnen aanbieden
 • opdat de bezoekers die uw advertentie hebben gelezen, contact met u kunnen opnemen
 • om u af en toe te informeren over de nieuwe producten en diensten die op onze site worden aangeboden
 • om statistieken op te maken over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze site
 • gegevens over uw gebruik van de website, zoals bieden, kopen, verkopen advertentiegegevens, waarderingsgegeven, verzend- en factureringsgegevens
 • gegevens rond geschillenbeslechting tussen gebruikers
 • andere gegevens die u aan ons verstrekt
 • meer algemeen, voor de technische administratie van onze site

2.2. Directe marketing en communicatie met derden

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we niet aan derden meedelen en die niet gebruikt worden voor directe marketing, behalve als u ons voorafgaand uw toestemming heeft gegeven ("opt-in") .
Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan onze "Privacy Officer" via e-mail op het volgende adres: privacy@Bobbo.be.

2.3. Reclame-banners

Sommige gegevens worden automatisch meegedeeld aan onze partners (bvb Google). Het gaat hier echter alleen om gegevens waarmee uw identiteit nooit kan worden achterhaald en nooit kunnen worden gebruikt om met u contact op te nemen. Met deze gegevens kunnen de partners de reclame-banners en advertenties die op onze site worden voorgesteld, aanpassen en optimaliseren.

3. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke, niet-financiële gegevens worden niet op een beveiligde manier verzonden. We hebben echter wel een aantal veiligheidsregels voorzien voor onze partners zodat de servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, in de mate van het mogelijke worden beschermd tegen:

 • toegang of wijziging van uw gegevens door onbevoegden
 • onjuist gebruik of bekendmaking van uw gegevens
 • onwettige vernietiging of accidenteel verlies van uw gegevens

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Bobbo.be-site worden verzameld, is het bedrijf Pecu Nino BVBA. Dit bedrijf beheert de website en heeft haar maatschappelijke zetel in de Magerbossen 11 te 8020 Ruddervoorde, België.
De manager van de site van Bobbo.be is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: privacy@bobbo.be

5. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U hebt op elk ogenblik toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt ze rechtzetten of wijzigen via de rubriek "Gegevens - Wijzigen" op onze website door uw persoonlijke gebruiker-ID en wachtwoord te gebruiken.
U kunt ons ook verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen door ons brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart - op het volgende adres:
t.a.v.: Bobbo.be Manager
Pecu Nino BVBA
Magerbossen 11
8020 Ruddervoorde, België
Wij zullen daarna alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

6. Nota betreffende minderjarigen

Minderjarigen (minder dan 18 jaar oud) zijn niet toegelaten op onze site. Wij vragen hen dan ook om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

7. Algemene informatie

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

 • De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)
 • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

U mag persoonsgegevens van andere gebruikers alleen gebruiken om te reageren op de door hen gevraagde en aangeboden artikelen. Het ongeautoriseerd verder verwerken hiervan of het versturen van kettingbrieven, junk mail of spam, is niet toegestaan.

Bobbo.be kan uw persoonsgegevens aan derden (zoals bijvoorbeeld politie, justitie en andere opsporingsdiensten, de belastingdienst, toezichthouders of rechthebbenden) verstrekken

 • wanneer zij hiertoe gehouden is op grond van (inter)nationale en wet- en regelgeving of een rechterlijk vonnis;
 • bij een fusie of overname van Bobbo.be;
 • indien u hiervoor toestemming hebt gegeven

Uw advertenties worden ook op sites van partners van Bobbo.be geplaatst. Daarnaast kunnen derden zakelijk adverteren op de website en mag Bobbo.be uw advertenties ook plaatsen op andere websites van het bedrijf of haar partners.

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gegevens om technische en operationele redenen in de Verenigde Staten of in andere landen buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden.
De mate waarin uw privacy door buitenlandse wet- en regelgeving beschermd wordt, is mogelijkerwijs niet van eenzelfde niveau als de waarborgen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt. In een dergelijk geval zal Bobbo.be passende maatregelen nemen om de privacy van gebruikers te beschermen.

Op het privacybeleid is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Dendermonde.

U erkent dat Bobbo.be dit privacybeleid te allen tijde mag aanpassen en aanvaardt aldus hieraan gebonden te zijn. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen adviseert Bobbo.be het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de redactie door een email te sturen naar redactie@Bobbo.be.
Dit privacybeleid is laatstelijk gewijzigd op 18 oktober 2010.